Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03332
10-02-1982
Samenvatting
W/323. Meerderheidsstemming in de Raad.
Tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken zal dit onderdeel van het Genscher/Colombo-document waarschijnlijk de meeste aandacht krijgen. Doordat na de toetreding van nieuwe landen het Akkoord van Luxemburg onderschreven, werd de positie van de Europese Commissie verzwakt en werden door de unanimiteits-praktijk veel voorstellen niet behandeld. Als gevolg hiervan verkeert de EG al lange tijd in een ernstige stagnatie. De besprekingen over het G/C-document hebben bewezen, dat de verschillen van inzicht nog steeds aanwezig zijn.
Gezien de verwachting dat het toch niet op korte termijn tot verzoening zal komen, hoeft Nederland zijn standpunt niet te verlaten. Wel moet de Nederlandse delegatie enige speelruimte hebben om aan de besprekingen deel te nemen. Wel zou Nederland enigszins kunnen bewegen in de richting van de BRD, Italiƫ en Luxemburg. Na 5-jaar zou de unanimiteitsregel versoepeld moeten worden en dat inroeping van unanimiteit alleen zou kunnen geschieden waar het gaat om nieuw beleid.