Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03335
06-1982
Samenvatting
Speaking notes t.b.v. Europese Raad, 28/29 juni 1982: Gevolgen voor de Gemeenschap van uitbreiding tot 12 leden.
- Nederland is voorstander van de uitbreiding vanwege de verruimde toegangsmogelijkheden tot belangrijke groeimarkten. De nadelen van verscherpte Spaanse concurrentie wegen bij lange na niet op tegen de door Nederland verwachte voordelen.
- T.a.v. het GLB is Nederland tegen invoering van importheffingen op oliƫn en vetten, niet alleen vanwege de belangen van de verwerkende industrie, maar ook uit handelspolitieke overwegingen t.o.v. de VS.
- Op institutioneel gebied dient zich de kwestie van de reductie van het aantal EC-leden aan.
- Nederland kan zich wel vinden in een door Mitterand voorgestane bezinning op de consequenties van de uitbreiding. Dit mag echter de toetreding zonder voorbehoud niet in de weg staan.