Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03336
29-06-1982
Actoren
Memorandum
Samenvatting
53/82. Bezoek Italiaanse minister van Justitie: Europese Akte.
De Zwaan woonde het onderhoud bij van de Italiaanse minister Daria met minister De Ruiter. Belangrijkste onderwerp was de justitiële samenwerking, zoals voorzien in de Europese Akte. De Ruiter verklaarde dat eerst en vooral overeenstemming nodig is over de uitgangspunten en beginselen van de samenwerking. T.a.v. onderwerpen die buiten de reeds bestaande samenwerking vallen wees hij op het bekende Nederlandse standpunt dat eerst dient te worden bezien in hoeverre reeds bestaande andere kaders meer geschikt zijn voor de samenwerking.