Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03337
07-07-1982
Samenvatting
369/V. Bezoek bondskanselier Schmidt; enkele communautaire punten waarover kort geïntervenieerd zou kunnen worden.
- Ten eerst zou het interessant zijn om van de bondskanselier te vernemen wat zijn mening is over een uitstel van de uitbreiding.
- Vervolgens zou uitdrukking kunnen worden gegeven aan de teleurstelling dat de Genscher/Colombo-exercitie is verzand in obstructie van enkele lidstaten. Geïnformeerd zou kunnen worden wat de Duitse voornemens zijn om de draad van deze operatie weer op te nemen.
- De rol van het Europees Parlement in de communautaire besluitvorming en het streven om daaraan meer relief te geven vormt voor Nederland een belangrijk onderdeel van het EEG-beleid. Het is verheugend dat ook de Duitsers het belang van een verbeterde positie van het EP onderkennen.