Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03340
31-8-1983
Samenvatting
T8/505. Ontwerp-verdrag tot oprichting van de Europese Unie.
Op 13 en 14 september a.s. zal het Europees Parlement het voorontwerp van Verdrag tot oprichting van de Europese Unie behandelen. Onder leiding van oud-commissaris en EP-lid Spinelli werd in 1980 door Europarlementariërs de Club Crocodile opgericht. Het doel was een constituante te zijn voor een grondwet voor de EU. In 1981 werd hieruit de institutionele commissie van het EP opgericht, die op 6 juli 1983 een voorontwerp voor een verdrag heeft vastgesteld.