Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03341
07-06-1984
Samenvatting
T19/264. Europese Unie.
I.h.k.v. de toegenomen belangstelling voor het Spinelliplan inzake een ontwerpverdrag voor de Europese Unie presenteert DIE een overzicht van eerdere EU-initiatieven. Het Spinelliplan onderscheidt zich hiervan omdat het een concrete verdragtekst behelst om binnen de EU zowel de huidige Gemeenschappen als de intergouvernementele samenwerking bijeen te brengen.
Het eerste EU-voorstel was het Fouchetplan van 1961, waarmee Frankrijk de supranationale organen van de Europese Verdragen wilde onderbrengen in een intergouvernementele samenwerking. Het plan werd door Nederland en Belgiƫ getorpedeerd.
Het volgende voorstel werd gedaan in het rapport-Tindemans. Nederland reageerde lauw.
Het Genscher/Colombo-plan van 1981 gaf de eerste aanzet voor een Europese Akte en de integratie van de EPS in de Gemeenschappen. In 1983 kwam hier een Plechtige verklaring inzake de Europese Unie uit voort.
Spinelli heeft in zijn EU-plan een visie weten om te zetten in een welomschreven raamwerk, hetgeen Tindemens noch Genscher gelukt is. Bovendien is het plan voortgekomen uit het Europees Parlement. Het aantrekkelijke van Spinelli is dat de vele voorstellen voor institutionele verbeteringen, die in de Raad nauwelijks bespreekbaar zijn, wellicht onder politieke druk van de Staatshoofden en Regeringsleiders wellicht een beter lot beschoren zullen zijn op een ad hoc conferentie die president Mitterand voor ogen staat.