Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03343
21-06-1984
Samenvatting
Rapport-Spinelli.
De minister-president ontving Spinelli die een notitie overhandigde over de follow-up van zijn rapport. Daarin wordt gepleit voor een voorbereiding van de unie op een zo hoog mogelijk niveau. De mp merkte op dat de behandeling van het akkoord van Luxemburg in het rapport zeker op Nederlandse parlementaire bezwaren kan rekenen.