Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03347
13-07-1984
Samenvatting
A7/nr. 325. EG-hulpnotitie. DIE aan DGES.
Vluchtige lezing van de ontwerp-notitie, waarover geen overleg heeft plaatsgevonden met DIE, leidt tot de conclusie dat het slechts kan gaan om een eerste, nog onvolledige versie. Volgens Roberts is het doel van de notitie, nl. 'aan te geven op welke wijze de kwaliteit van de EG-hulp kan worden verbeterd', ambitieus en lijkt het te getuigen van enige vooringenomenheid. De vlag dekt de lading niet geheel, aangezien werkelijke aanbevelingen maar sporadisch te vinden zijn.
Zie ook