Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03351
22-08-1983
Actoren
Brief
Samenvatting
Memorandum Europees vervoerbeleid.
Van Eekelen heeft kennisgenomen van de brief van Smit-Kroes van 18/7 waarin gepleit werd voor een band tussen de totstandkoming van vrij verkeer van vervoerdiensen binnen de Gemeenschappen en de discussies over nieuw beleid. Voor Nederland staat niet alleen het herstel van een gezonde financiƫle ontwikkeling van de EG voorop, maar ook de realisering van nieuw beleid. Daarbij gaat het om zowel de voltooiing van de interne markt als het totstandbrengen van het vrije vervoerbeleid.
Indien Nederland conform haar Vervoermemorandum een Europees vervoerbeleid wil nastreven, dan is het van het grootste belang dat Nederland een weloverwogen plan de campagne opstelt. Het bewandelen van de communautaire weg brengt echter met zich mee dat t.a.v. bilateraal overleg met EG-partners weloverwogen te werk wordt gegaan. Er schuilt immers enige tegenspraak tussen het feit dat Nederland streeft naar vrijmaking van het wegvervoer en anderzijds doorgaat met bilaterale onderhandelingen over wegvervoercontingenten.