Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. Notitie ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de toekomstige verlangens en belangen van Nederland t.a.v. de EG.
Van den Broek merkt op dat minister Winsemius gevraagd heeft in de nota ook een paragraaf op te nemen over het milieubeleid.
Van Eekelen stelt dat de nota erop gericht is aan te tonen waar de specifiek Nederlandse wensen liggen bij de EG. Als zodanig is het milieubeleid niet opgenomen, maar het zal geen probleem zijn alsnog een passage daarover op te nemen.
Ruding merkt op dat de CoCo de nota heeft besproken, maar voor rekening heeft gelaten voor BuZa. Hij wil er ook geen andere status aan verlenen.
Van den Broek stelt dat er geen verschil van mening bestaat met Financiƫn. In de nota wordt slechts gesteld dat een onderzoek noodzakelijk is om te komen tot een evenwichtigere verdeling van de bijdragen aan de Gemeenschap, daar Nederland de modulatietechniek van de Commissie afwijst.
Schoo wenst een paragraaf over ontwikkelingssamenwerking.
Zie ook