Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03361
03-07-1980
Samenvatting
Afscheidsbezoek aan President Giscard d'Estaing.
De president toonde zich verbaasd dat Nederland geen kandidaat had gesteld voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Deze zou ongetwijfeld een goede kans hebben gemaakt. De Ranitz antwoordde hierop dat er wel enige personen zijn gepost maar dat deze het hebben doen afweten. Daarop zei Giscard dat zijn bevreemding niet zozeer gebaseerd was op het feit dat er blijkbaar geen Nederlandse kandidaat beschikbaar was alswel vanwege het zakelijk argument dat de Nederlandse positie in de Gemeenschap hier en daar dreigt te worden belaagd. Immers, de financiƫle en landbouwproblemen zijn nog allerminst geregeld. Hij meende dat Nederland niet kon voortgaan zijn agrarische producten op te bouwen m.b.v. goedkope invoer uit derde landen, om daarna volledig van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek te genieten.