Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nabeschouwing Italiaans voorzitterschap.
Het Italiaans voorzitterschap was bewogen en werd beheerst door enkele grote problemen. Zelden zal de Gemeenschap in een periode van enkele maanden zo onder druk van een aantal ingrijpende en onderling verbonden problemen hebben geleefd als in het eerste halfjaar van 1980.
Er waren enkele successen, zoals de oplossing van het Britse lusten- en lastenprobleem, de aanvaarding van de begroting van 1980 en de aanwijzing van Thorn tot nieuwe Commissievoorzitter. Dit is o.m. te danken aan het bekwaam opereren van Colombo en het feit dat de Italianen ervan afzagen om in het pakket van maatregelen belangrijk voordeel voor zichtzelf op te eisen. Rutten is echter niet over de gehele linie positief en wijst erop dat er over de gehele periode onduidelijkheid was (geschuif met data van Raden en het ontbreken van oplossingsgerichte signalen vanuit Rome).
Ondanks een redelijk verlopen voorzitterschap verdient ook het trieste lot van het rapport der drie wijzen vermelding.
De Gemeenschap kan nu weer even ademhalen en de aandacht kan nu worden gericht op nieuwe problemen, zoals de herstructurering van het gemeenschapsbeleid, het beheersbaar maken van de landbouwuitgaven, uitputting van de 1 % btw, de verdere oplossing van de Britse problemen, toetreding van Spanje en Portugal etc.