Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03364
05-09-1980
Actoren
Memorandum
Samenvatting
89/80. Nederlands lid Europese Commissie.
Posthumus Meyjes zet zijn gedachten op een rij inzake de keuze van een nieuw Nederlands EC-lid. Wil Nederland een enigszins behoorlijke kans maken op een redelijke portefueuille, dan dient het kabinet reeds in september tot een besluit te komen.
Als mogelijke namen noemt DGES: Van der Stoel (kansen zijn zeer gering), Dankert, Brinkhorst, Andriessen, Sjouke Jonker, Nord en Oort. Over Andriessen zegt hij dat deze, hoe capabel ook, het risico loopt bij de portefeuilleverdeling slecht terecht te komen. De post van Concurrentie zou wellicht de beste mogelijkheid zijn.
Er zijn 2 benaderingen mogelijk. Of men zoekt eerst de persoon en hoopt vervolgens het beste van de portefeuilleverdeling, ofwel men stelt zich eerst onderhands zeker van de portefeuille en zoekt vervolgens de meest geschikte kandidaat. De eerste mogelijkheid is bruikbaar als men een overweldigend sterke kandidaat zou hebben, maar die is er op het moment niet. Het is daarom het beste om bij Thorn enige zekerheid te verwerven over de aard van de portefeuille; op zijn allerminst de verzekering dat het een betere zal zijn dan die van Vredeling.