Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2e. Voorbereiding Europese Raad van 17, 18 en 19 juni 1983: Sociaal-economische situatie annex motie-De Vries.
De minister-president stelt de punten aan de orde die Nederland in de conclusies van het voorzitterschap wil zien vermeld. Ten eerste de opdracht aan de Commissie om op korte termijn een analyse te maken over de aard en mate van het economisch herstel, met aanbevelingen voor een betere benutting en coördinatie van het bestaande EG-instrumentarium en voor aanvullende maatregelen om het herstel te schragen. Voorts een passage over de voltooiing van de interne markt en een over het vervoersbeleid. Tenslotte zou vanuit de ER een positief signaal moeten uitgaan naar de UNCTAD-conferentie te Belgrado.
Bolkestein wenst een passage over het EMS, n.a.v. het uittreden van de Franse franc. Ook de positie van het Britse pond zou ter sprake kunnen komen. Anderen achten dit niet wenselijk. De minister-president acht het wel mogelijk om in een passage over het economisch herstel te wijzen op het belang van monetaire stabiliteit en het goed functioneren van het EMS.