Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Speciale Raad van 10 en 11 oktober 1983. A: Zuivel.
Van Eekelen meent dat de REZ zijn aandacht moet richten op hetgeen Nederland tijdens de Europese Raad te Athene wil bereiken. Hiervoor dienen enkele prioriteiten te worden gekozen. Er lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor de superheffing in de zuivelsector.
Braks geeft te kennen grote bezwaren te houden tegen het quotastelsel. Alles overwegende is hij bereid zich erbij neer te leggen, maar niet onder de door andere lidstaten gestelde voorwaarden, die de lasten grotendeels op Nederland op Nederland afschuiven. Absolute voorwaarde is dat er nauwelijks uitzonderingen op de superheffing worden toegestaan.
Geconcludeerd wordt dat de maatregelen een beperking van de budgettaire last met 1 mld ECU moeten opleveren.
B) Handelspolitiek.
Zie ook