Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Speciale Raad van 10 en 11 oktober 1983. B: Handelspolitieke aspecten.
De minister-president stelt voor om te komen tot een gemeenschappelijk bureau van de EEG en de VS dat een intelligente afzet van overschotten op de wereldmarkt gaat bevorderen en dat moet voorkomen dat beiden elkaar voor de voeten lopen.
Schoo stelt voor de ontwikkelingslanden hier rechtstreeks bij te betrekken. Besloten wordt dat de delegatie in haar verweer tegen een verbruiksbelasting op oliƫn en vetten ook zal wijzen op ontwikkelingspolitieke bezwaren. Het ministerie van Landbouw zal de mogelijkheden van een gestructureerd permanent overleg met de VS gaan onderzoeken.
Zie ook