Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Speciale Raad van 10 en 11 oktober 1983. D) Financiƫle discpline inzake landbouwgarantieuitgaven.
De minister-president vraagt of de nota financiƫle discipline, die gevoegd is bij de CoCo-conclusies formeel moet worden ingediend. Van Eekelen is daar voorstander van, maar Rutten meent dat de nota in de huidige vorm hiervoor niet geschikt is. De nota is in essentie al bekend in Brussel.
Binnen de REZ bestaat echter onenigheid of Nederland een Brits voorstel moet steunen, dat de zaak in een jurisch bindende vorm wil neerleggen, maar waarvan men de inhoud niet geheel kan steunen.
Besloten wordt dat Nederland zijn voorstel nader zal toelichten. Daarbij zal worden aangegeven dat Nederland aanvankelijk de voorkeur gaf aan een jaarlijkse fixering van de juridisch bindende norm voor de uitgaven en dan ook de voorgestelde normstelling gebaseerd op een meerjarige periode als een belangrijke concessie beschouwt. Na afloop van de Speciale Raad wordt bezien of het Nederlandse voorstel alsnog schriftelijk wordt ingedend.