Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Speciale Raad van 9 t/m 12 november 1983. b) Bijstelling gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Braks wijst erop de de CoCo ook pleit voor de afbraak van de negatieve mcb's. Dit is begrijpelijk, maar het leidt wel tot prijsverhogingen. Men moet voorzichtig zijn.
Engering stelt dat Financiƫn de mcb's zo snel mogelijk zou willen afbreken. De Zeeuw merkt op dat Landbouw ze niet te snel wil afbreken omdat dan landen met negatieve mcb's bij de prijsonderhandelingen minder druk zullen uitoefenen om tot prijsverhogingen te komen.
Verder wordt geconcludeerd dat de delegatie aan de bezuinigingen in andere sectoren dan zuivel en granen zal vasthouden aan de formule dat de bezuinigingen in de zuivel en graansector pas geƫffectueerd kunnen worden als overeenstemming bestaat over de bezuinigingen in de andere sectoren.