Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Voorbereiding Speciale Raad van 28 november 1983. c) Toetreding van Spanje en Portugal.
Van den Broek herinnert eraan dat Frankrijk zich tijdens de Europese Raad in Stuttgart heeft verzet tegen het noemen van een streefdatum voor toetreding. Spreker meent dat in Athene wel een datum moet worden genoemd en wel 1 januari 1986. Van Aardenne heeft hierbij het gevoel dat er een spiegelgevecht wordt gevoerd. Het is logischer om eerst binnen de Gemeenschap orde op zaken te stellen en dan pas een datum van toetreding te noemen. Van den Broek merkt op dat aan het noemen van een datum kan worden toegevoegd dat verwacht wordt dat dan de interne problemen zijn opgelost.
Geconcludeerd wordt dat de delegatie in Athene zal instemmen met het noemen van 1 januari 1986 als streefdatum, in de verwachting dat de interne problemen dan zijn opgelost.