Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Voorbereiding Europese raad van 4-6 dec. 1983: 2.2. Sociaal-economische situatie in de Gemeenschap.
Ruding merkt op dat hij in EcoFin naar voren heeft gebracht dat de Commissie niet volledig heeft voldaan aan het verzoek van de Europese Raad in Stuttgart om een studie naar de mogelijkheden van stimulering van de economie. De minister-president wil hier tijdens de ER niet diep op ingaan.
Besloten wordt in de concept-interventie nog een passage op te nemen over de richtlijnen oveer de toepassing van het Europees Sociaal Fonds. De minister-president zal laten vaststellen dat de Commissie nog niet heeft voldaan aan het verzoek om de mogelijkheden aan te geven tot stimulering van het economische beleid door de gemeenschap en door de lidstaten.