Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03394
18-05-1983
Actoren
codebericht
Samenvatting
Financiering van de Gemeenschap; bezoek Duitse staatssecretaris Lautenschlager.
Lautenschlager werd door M en T ontvangen als vertegenwoordiger van het voorzitterschap om te spreken over de financiering van de EG. M stelde dat Nederland in beginsel zou kunnen instemmen met een verruiming van de eigen middelen, indien zou worden voldaan aan een aantal harde voorwaarden. Het is op het moment niet nodig om de hoogte van een nieuw BTW-percentage te noemen. Wel is het noodzakelijk dat een nieuw plafond wordt vastgesteld. Verder stelde M dat Nederland uiterst terughoudend is over het aanboren van andere financieringsbronnen zoals een energieheffing. Verder stelde hij dat het voor Nederland absoluut noodzakelijk is dat de uitbreiding van de eigen middelen onderworpen wordt aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste is het terugdringen van de dominerende plaats van de landbouwgarantie-uitgaven op de EG-begroting. Differentiatie van de BTW-afdracht per lidstaat is ongewenst.