Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03395
11-03-1983
Samenvatting
Beheersing van de EG-begroting.
Voor Nederland is het voortbestaan en goed functioneren van de EG van groot belang. Dit schept de verantwoordelijkheid om mee te denen over de vraag hoe de Gemeenschap door de tachtiger jaren te loodsen en de terugkeer naar het nationalisme af te stoppen. Met dit gemeenschappelijk belang voor ogen is Nederland bereid deel te dragen in de financiering van de EG. Daarbij moet worden bedacht dat dit geschiedt vanuit één financiële ruimte met de financiering van de nationale begroting en dat de lasten van die financiering deel uitmaken van de collectieve lastendruk in Nederland.
Het is echter een misverstand te denen dat een stijging van de EG-begroting een indicatie is van de vooruitgang van de EG. Het functioneren van de EG dient beoordeeld te worden a.d.h.v. het functioneren van de gemeenschappelijke markt en het effect van het geheel van communautaire instellingen en instrumenten. Het is denkbaar dat bij het realiseren van EG-doelstellingen de EG-begroting op sommige plaatsen kan stabiliseren of zelfs kan dalen.
De nota wil een discussie initëren over het beheersen van de EG-begroting. Er worden voorstellen gedaan om tot een beheerst communautair uitgavenpatroon te komen.
Bijgevoegd: bijlage 'Het beheersingsproces'.