Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03400
23-08-1983
Samenvatting
932. EG-problematiek.
Op 19 aug. werd in kleine kring gesproken over de financiering van de Gemeenschap en bijstelling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
1. Budgettaire onevenwichtigheden. Fin. rekent aan een formule die voor Nederland aanvaardbaar lijkt. Deze behelst: a) geen aanpassingen aan de inkomstenkant, de BRD is bereid ca. 2 mld RE te blijven bijdragen, c) extreme netto-ontvangers worden afgetopt. Te verwachten valt dat Ierland en Italiƫ niet zullen juichen.
2. De nota van L&V zal de basis voor het gesprek in de REZ vormen. Fin. zal berekeningen leveren t.a.v. de grootte van de totale ombuiging op het GLB met het oog op een structureel evenwichtiger landbouwbegroting.
2. Ombuiging GLB. Nederland heeft als enige in Brussel de voorstellen van de Commissie constructief begroet. Fin. meent dat de Commissievoorstellen onvoldoende zijn om te realiseren dat het stijgingstempo van de landbouwuitgaven achter blijft bij de stijging van de eigen middelen. Dit maakt het noodzakelijk om duidelijkheid te krijgen over de Londense richtlijn, maar ook over de om te buigen bedragen. De RP zal de lijn volgen dat forse ombuigingen nodig zullen zijn. Bezuinigen is een levensnoodzaak.