Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notulen ministerraad in de samenstelling van de deviezenministers.
Tijdens het vorige kabinet is de gewoonte ontstaan dat t.b.v. het verstrekken van een mandaat aan de minister van Financiƫn inzake wisselkoersonderhandeling in het EMS een delegatie uit de ministerraad bijeenkomt.
Van der Stee deelt me dat er een aanvraag voor een wisselkoersvergadering van de EMS-ministers van Fin. van de zijde van Frankrijk en Duitsland gezamenlijk. Hij meent dat er geen aanleiding is om de gulden te devalueren. Men gaat ervan uit dat NL en Dld bij elkaar blijven en dat de Franse franc met 9,5% zou moeten devalueren.
Den Uyl meent dat de concurrentiepositie van de Nederlandse export zal worden verzwakt. Zijlstra meent echter dat de effecten van de wisselkoerswijzigingen binnen het EMS weinig invloed zullen hebben op de dagelijkse dollarkoersfluctuaties.
Besloten wordt akkoord te gaan met een reallignment van de EMS-valuta's.