Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03415
08-10-1981
Actoren
Memorandum en notitie
Samenvatting
191/81. De toekomst van het EMS.
De recente koersaanpassingen heggen geleid tot hernieuwde aandacht voor het EMS, waarbij zich de volgende vragen opdringen: wat mag in de komende jaren van het EMS worden verwacht? Welke rol kan de Europese monetaire samenwerking spelen met het oog op de herstructurering van de Europese begroting? Hoe beïnvloeden de nieuwste opvattingen op economisch gebied de samenwerkingsmogelijkheden binnen het EMS?
In de nog niet voltooide PLAN-exercitie 'De Europese samenwerking in de jaren tachtig' (bijgevoegd) is hieraan aandacht besteed. Volgens dit stuk functioneerde het EMS aanvankelijk met een redelijk succes dankzij de samenloop van omstandigheden. Geconcludeerd wordt dat Nederland met zijn open economie belang heeft bij een goed functionerend EMS, waarbij het economisch en monetair beleid van de lidstaten gericht is op stabielen wisselkoersen. Er dient echter voor te worden gewaakt om het handhaven van de pariteit tot een politiek prestigekwestie te verheffen. In dit opzicht hoeft niet te worden betreurd dat het Britse betaalmiddel nog niet in het systeem is opgenomen.