Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03418
18-04-1984
Samenvatting
T17/181. Compensatie MCB-afbraak.
Tussen Landbouw en Financiƫn is geen overeenstemming bereikt over de wijze waarop en de mate waarin Nederlandse boeren gecompenseerd zouden dienen te worden voor de negatieve inkomensgevolgen van de toekomstige afbraak van de positieve MCB's. Landbouw kiest voor een compensatiemaatregel die zoveel mogelijk analoog is aan de Duitse maatregel, te bereiken via een verhoging van het BTW-forfait.
Financiƫn acht mede tegen de achtergrond van het nationale inkomensbeleid een bescheidener steun gewenst en wenst deze te realiseren via een door Landbouw uit te voeren inkomenstoelage.
Vanuit communautair oogpunt kan niet een duidelijke voorkeur worden uitgesproken voor een van beide oplossingen.
Blijkens margeaantekening kiest DGES voor steun aan de positie van Landbouw, mede vanwege de voortrekkersrol van Braks bij de discussie over de hervorming van het GLB.