Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03421
13-11-1984
Actoren
memorandum en aantekening
Samenvatting
M22/505. Sociale zekerheid/kinderbijslag.
Memo begeleidt een aantekening over het kinderbijslagregime, dat dat ter discussie staat tijdens de toetredingsonderhandelingen. Redenen om de kwestie onder de aandacht te brengen zijn ten eerste de belangstelling hiervoor in de Tweede Kamer en ten tweede de misvatting dat Spaanse en Portugese werknemers die in Nederland verblijven en kinderen in Spanje of Portugal hebben, na toetreding minder kinderbijslag gaan ontvangen.
Nederland past als enige EG-land t.a.v. zijn werknemers uit derde landen het werklandbeginsel toe. Dit beginsel zal ook na de toetreding voor Spaanse en Portugese werknemers toegepast blijven.