Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03425
01-06-1983
Actoren
Memorandum
Samenvatting
31/83. Idee Kohnstamm Europese Raad.
Kohnstam zou nog steeds bezig zijn met het propageren van zijn idee van het aanwijzen van een van de leden van de ER als degene die de grondslag zou moeten leggen voor het doorbreken van de huidige impasse. Hiervoor had hij de Duitse bondskanselier op het oog. Thans heeft hij, mede in het licht van de Griekse kritiek, zijn denkbeelden bijgesteld, in de zin dat de opdracht nu verstrekt zou worden aan de troika Kohl, Papandreou en Mitterand.
Gezien de onwaarschijnlijkheid dat het op de ER zal lukken om enige beweging te krijgen in het complex van uitbreiding eigen middelen, Engelse interimcompensatie, toetreding, nieuw beleid, bezuiniging landbouwbeleid, is de gedachte om de toevlucht te nemen geenszins bij voorbaat verwerpelijk. Er is reeds gesproken over bijzondere zittingen van de Raad van Ministers. DGES vindt het in handen leggen van de initërende functie bij het genoemde drietal de moeite waard om in overweging te nemen. Voorwaarde is wel dat tegelijkertijd een besluit wordt genomen over de genoemde bijzondere reeks van ministerraadszittingen èn het zekerstellen dat alle lidstaten bij verdere gedachtenontwikkelingen betrokken zijn. De denkbeelden van Kohnstamm ruiken echter teveel naar een directorium. De merite van het voorstel van Kohnstamm zit hem in het betrekken van de bondskanselier bij de EG-problematiek.