Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03426
13-07-1983
Actoren
memorandum en aantekening
Samenvatting
Kabinetsberaad van 14 juli a.s. inzake voorbereiding Speciale Raad te Brussel dd. 19 juli a.s.
In opdracht van T is een reeks interventiepunten voor de Speciale Raad opgesteld (bijlage).
Geopend zou kunnen worden met een verwijzing naar de opmerking van minister Cheysson dat het in Stuttgart een haar had gescheekd of de Gemeenschap zou in een crisis gestort zijn, zo ernstig als zij nooit gekend heeft. De Raad zou kunnen worden voorgehouden dat een opstelling moet worden gekozen die adequaat is aan het zeer grote gevaar dat de Gemeenschap loopt, indien de topconferentie van Athene op een mislukking uitloopt. Gewezen moet worden op het belang om de begrotingsbehandeling 1984 zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Ook dient te worden gewezen op het belang van een constructieve opstelling t.a.v. een mogelijk uitzicht op verruiming van de eigen middelen.
Nederland zou bij het onderdeel 'ontwikkeling nieuw beleid' kunnen wijzen op de voltooiing van de interne markt en de ontwikkeling van het transportbeleid.
Wat betreft het gemeenschappelijk landbouwbeleid dient te worden voortgebouwd op de 'Londense formule' dat de landbouwuitgaven niet meer mogen stijgen dan de autonome groei van de eigen middelen.
Zie ook