Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03434
02-1984
Samenvatting
Bezoek Mitterand 6/7 febr. 1984: Bespreking EG-problematiek.
De afgelopen weken is duidelijk geworden welke procedurele benadering de Fransen voor ogen staan bij de aanpak van post-Athene. Nederland beoordeelt een aantal zaken positief, zoals het voornemen om terug te keren naar behandeling in normale communautaire kaders, het herstel van de rol van de Commissie en het voornemen in de Europese Raad uitsluitend hoofdpunten ter politieke beslissing aan de orde te stellen. Nederland is echter minder enthousiast over de bilaterale consultaties, af te sluiten met een informele ministeriƫle bijeenkomst. Nederland vreest dat dit zal ontaarden in afspraken tussen de grote lidstaten, terwijl de kleinen moeten meedelen in de gevolgen.
Het is wenselijk het geprek met Mitterand toe te spitsen op enkele voor Nederland prioritaire onderwerpen, t.w. 1) budgettaire discipline, nauw gelieerd met: 2) herziening GLB, 3) budgettaire onevenwichtigheden, 4) enkele specifieke onderdelen uit het hoofdstuk nieuw beleid (Interne markt, Esprit, vervoerbeleid).