Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03435
06-02-1984
Actoren
Memorandum
Samenvatting
10/84. Gesprekspunten Pres. Mitterand: EG.
De indruk bestaat dat wat betreft de landbouw aangestuurd wordt op het bewust uitstellen van onvermijdelijk onaangename beslissingen. Posthumus Meyjes meent dat dit uitstel gevaarlijk is, gelet op de geblokkeerde Britse confrontatie 1983, uitputting van de eigen middelen en de opstelling van de begroting 1985. Verder stelt hij dat parallele voortgang op een breed front de enige weg naar vooruitgang is.
Verder vragen twee kwesties om een prioritaire behandeling: de afbraak van de positieve mcb's en het raamwerk voor budgettaire discipline en uitgavenbeheersing.