Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03436
01-03-1984
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Ontbijtgesprek mevrouw Thatcher/Europese Raad.
De vooruitzichten voor de komende ER hebben enigszins aan perspectief gewonnen. Redenen hiervoor zijn de inzet van Mitterand, de sfeer van toegenomen vertrouwen na de informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken, waar tevens werd besloten tot hervatting van het overleg in Coreper en de Algemene Raad. Tenslotte tekenen van de krachtige leiding die Frankrijk geeft aan de Landbouwraad.
Een van de doelen van het gesprek zou moeten zijn uit te vinden hoe Thatcher tegen de perspectieven voor de ER aankijkt en of zij de bereidheid tot compromis heeft. Tweede hoofddoel zou moeten zijn Thatcher ervan te doordringen dat op het punt van de financiële evenwichtigheden de keuze van het systeem er niet toe doet, aangezien de meting van het tekort toch een vrij willekeurige zaak blijft. Zij zou moeten beseffen dat een bedrag van ca. 1000 mln ECU een aanvaardbare tegemoetkoming zou zijn. T.a.v. de landbouw zou gepoogd moeten worden van het VK een effectiever medewerking te verkrijgen bij het doorvoeren van reële bezuinigingen in andere sectoren dan de zuivel.