Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03437
19-6-1984
Actoren
Memorandum
Samenvatting
41/84. Vooruitzichten Europese Raad/ stand van 19 juni 1984.
Na de Algemene Raad van 18 juni bestaat er een redelijk inzicht in de onderwerpen die Mitterrand in Fontainebleau aan de orde wil stellen. Dit zijn: 1) politieke onderwerpen, 2) de toekomst van de EG, 3) actuele en urgente EG-problemen. Iedereen is het erover eens dat de lijst te omvangrijk is. Anderzijds ontbreken de sociaal-economische situatie en de uitbreiding. Vermoed wordt dat de Franse president het accent wil leggen op onderwerpen uit groep 1 en 2, om het risico te verminderen dat ook deze ER zal stranden op onaantrekkelijke communautaire geschilpunten. Of deze opzet slaagt hangt af van de vraag of er de komende dagen voldoende voortgang wordt geboekt bij de oplossing van het Engelse vraagstuk. Er zijn tekenen dat zowel de Fransen als de Engelsen een oplossing willen bereiken.
Voor Nederland zijn de prioriteiten: 1) oplossing Engelse probleem en finalisering van belangrijke beginselovereenkomsten uit de vorige ER. 2) Finale impuls voor de onderhandelingen met Spanje en Portugal, die in het najaar tot een goede einde moeten worden gebracht. 3) Een weloverwogen aanzet tot geleidelijke ontplooiing van de Gemeenschap in de richting van een Europese Unie. Bij dit laatste behoren meer bevoegdheden voor het Europees Parlement, meerderheidsbesluitvorming, een kleinere Europese Commissie en een nieuw EU-verdrag.