Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03438
04-03-1981
Samenvatting
149/81. Milieuproblematiek in de Europese Raad.
Minister Ginjaar wil de mogelijkheid bespreken dat de grensoverschrijdende milieuproblematiek binnen de EG ter sprake komt tijdens of en marge van de Europese Raad van 23/24 maart a.s.
Het probleem van informatie en consultatie bij grensoverschrijdende milieuverontreiniging is van 'horizontaal' karakter, aangezien dit thans de totstandkoming verhindert van een aantal belangrijke Europese richtlijnen op milieu- en energiegebied, aangezien Frankrijk van mening is dat deze problematiek geheel in bilateraal kader dient te worden aangepakt. Ginjaar wil een opening creƫren die tijdens de Milieuraad van 11 juni a.s, tot een compromis zou kunnen leiden voor de zgn. Seveso-richtlijn. Gebleken is echter dat het Belgische standpunt inmiddels zodanig verhard is dat momenteel de opname van volledige grensoverschrijdende informatie- en consultatiebepalingen in de richtlijn eisen. De indruk is dat Belgiƫ totdat de kwestie Chooz (vestiging Franse kerncentrale nabij de Belgische grens aan de Maas) met de Fransen is geregeld, niet zal kunnen bewegen. Ginjaar dreigt als voorzitter van de Milieuraad iedere manoevreerruimte kwijt te raken.
Hoewel Ginjaar de ER niet als beroepsinstantie wil gebruiken, hoopt hij dat discussie in de ER een impuls kan geven voor een compromis. Geadviseerd wordt het punt onder te brengen bij het agendapunt 'economische en sociale situatie'.
Zie ook