Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03456
11-1983
Actoren
Notitie
Samenvatting
De Europese Raad te Athene en de gevaren die de toetreding bedreigen (bijlage bij conclusies CoCo, punt 1.1, 30-11-1983).
Sinds Portugal en Spanje in 1977 verzochten om toetreding en de Raad dit in beginsel aanvaardde, zijn vele onderhandelingen gevoerd over de voorwaarden en modaliteiten van toetreding. In de onderhandelingen heeft steeds centraal gestaan dat de politieke overwegingen onverminderd van kracht bleven. Desondanks lijkt het niet zeker dat de toetreding binnen afzienbare tijd gerealiseerd zal worden. Een ander door de EG gehanteerd beginsel, nl. de wens dat de Gemeenschappen door de uitbreiding versterkt en verdiept en niet verzwakt of uitgehold, heeft ertoe geleid dat nerne communautaire problemen een rem op de voortgang van het toetredingsproces vormen. Het lijkt erchter noodzakelijk dat tijdens de ER te Athene de politieke bereidheid herhaalt Spanje en Portugal toe te laten en tevens een indicatie geeft van de termijn.
Nederland acht de uitbreiding uit politieke en economische overwegingen van groot belang. Het is dan ook van groot belang dat de ER Spanje en Portugal perspectief biedt op een spoedige afronding van de toetredingsonderhandelingen.