Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag bespreking REZ met Commissaris Andriessen.
Andriessen benadrukt het belang dat de behandeling van het post-Stuttgart-pakket weer plaats gaat vinden volgens de normale procedures van het verdrag. De Commissie verwachtdat in de ER in maart besluiten kunnen worden genomen over de structuur- en prijsmaatregelen in de landbouw en dat ook voldoende voortgang zal zijn gemaakt met de begrotingsdiscipline, financiƫle vraagstukken en het VK-probleem.
Verder wordt gesproken over hervorming landbouwbeleid (superheffing), afbraak MCB's en sanering van de EG-financiƫn, toetreding Spanje en Portugal en de VK-compensatie.