Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Voorbereiding Algemene Raad op 20 en 21 februari 1984: a) toetreding Spanje, voorbereiding 19e ministeriële onderhandelingszitting.
Tijdens de vorige Raad van januari werd afgesproken het onderhandelingsmandaat voor de toetreding van Spanje af te ronden. De problemen spitsen zich toe op een onderdeel van de landbouwverklaring, nl. de aanvaardbaarheid van de voorgestelde overgangsregelingen en de groente- en fruitsector. Nederland heeft zich steeds verzet tegen etappegewijs toetreden uit vrees voor uitbreiding van deze methode naar de zuivelsector. Het gaat m.n. om de vraag of een surveillance-systeem aanvaardbaar is, wat kwantitatieve beperkingen mogelijk maakt. Van Eekelen stelt voor dat Nederland bezwaar tegen dit systeem maakt, maar als blijkt dat Nederland geïsoleerd komt te staan en een blokkerende factor wordt bij de voortgang van de besprekingen met Spanje alsnog akkoord te gaan. Besloten wordt dat mnister Braks in de ministerraad nader inzicht zal geven over de standpunten van andere lidstaten over de toepassing van kwantitatieve beperkingen in de groente- en fruitsector gedurende de overgangsperiode bij de Spaanse toetredng. Aan de hand daarvan zal minister Van den Broek tijdens het Gymnich-overleg nagaan in hoeverre een aanvullend kwantitatief mechanisme kan worden voorkomen.