Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Voorbereiding Transportraad van 22 maart 1984.
Van Eekelen wijst erop dat de REZ zich dient uit te spreken over de harmonisatie van afmetingen en gewichten van bedrijfsvoertuigen. V&W hecht terecht veel belang aan het bereiken van overeenstemming op dit punt en is bereid daarvoor een in tijdsduur onbeperkte uitzondering voor het VK te accepteren. BuZa staat op het standpunt dat in het algemeen geen permanente uitzonderingen mogen worden toegelaten.
Smit-Kroes merkt op dat BuZa juridisch gesproken gelijk heeft, maar dat het politieke belang om op dit punt overeenstemming te bereiken voorop dient te staan. Mocht dit niet lukken dan zal de verdere harmonisatie op velerlei gebied worden geblokkeerd.
Van Eekelen wijst op het principiƫle gevaar dat in deze Transportraad dan wordt toegegeven aan de gedachte van Europa van twee snelheden. Smit-Kroes acht dit een overtrokken voorstelling van zaken. De compromisteksten zijn zo geformuleerd dat hierin geen precedent voor een twee snelhedenbeleid kan worden gezien.
De minister-president stelt voor de conclusies van de CoCo te aanvaarden en te besluiten het standpunt van Verkeer en Waterstaat te volgen. Aldus besloten.