Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. Voorbereiding Interne Marktraad van 9 oktober 1984.
Van Eekelen licht toe dat t.a.v. de productaansprakelijkheid een Nederlands standpunt is geformuleerd dat limitering van de financiƫle aansprakelijkheid afwees. Tijdens de ministerraad van 30 mei vroeg staatssecr. Van Zeil om een soepele opstelling en vroeg of een zekere limitering kon worden aanvaard. Spreker zei toen hier geen bezwaar tegen te hebben. Later bleek echter dat Justitie wel bezwaar had. Nu gaat het erom of de minister van Justitie blijft insisteren op uitsluitng van limitering van de aansprakelijkheid.
Korthals Altes stelt dat zijn ministerie verrast was door de voorstellen. Als men in de richtlijn een limiet gaat noemen die door de lidstaten zelf mag worden ingevult dan bereikt men het tegendeel van wat men wil. Dit is ook zeer nadelig voor het Nederlandse bedrijfsleven. Spr. ziet liever dat de zaak ongeregeld blijft dan dat er een onjuiste regeling tot stand komt.
Besloten wordt dat t.a.v. de productaansprakelijkheid zal worden aangestuurd op een richtlijn zonder limiterng van objectieve aansprakelijkheid. Waar voor het bereiken van overeenstemming het aanvaarden van een limiet noodzakelijk is zal dit alleen acceptabel zijn indien en voorzover in elk van de lidstaten voor hetzelfde product met hetzelfde gebrek eenzelfde limiet geldt.