Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Europese Raad van 3 en 4 december 1984. a) Wijn en b) Vis.
Van Eekelen merkt op dat men gehoopt had de ER een discussie over de toetreding van Spanje en Portugal te besparen. De ER zal echter knopen moeten doorhakken. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om wijn en vis. Wijn vormt een intern EG-probleem waarbij het erop aankomt een goede basis te scheppen voor het instellen van garantiedrempels. Bij vis gaat het om een openingsbod van dde EG aan Spanje waarbij de 'gang of five' en overgangsperiode van 10 jaar eist die automatisch verlengd wordt met 5 jaar. Nederland heeft zich hiertegen verzet. De ER zou een aanwijzing moeten geven voor de Algemene Raad.
Van den Broek meent dat de ER moet trachten de tijdklok gelijk te zetten door aan te geven wanneer de onderhandelingen moeten zijn afgerond. T.a.v. de wijn wordt geconcludeerd dat de delegatie zal streven naar een budgettair rationele oplossing van de wijnproblematiek, zonder het goed functioneren van de gemeenschappelijke markt uit het oog te verliezen. T.a.v. de vis wordt besloten dat de delegatie zal aansturen op een procedure die het mogelijk maakt een verlenging van het 10-jarige overgangsregime korter te doen zijn van de voorgestelde 5 jaar.