Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Europese Raad van 3 en 4 december 1984. c) Comité Dooge
Van Eekelen stelt dat de werkzaamheden van het comité hem zijn meegevallen. Vooral omdat het Franse lid Faure zich constructief opstelde. Er is een interimrapport opgesteld met daarin een aantal, zij het nogal vage, politieke uitspraken. Het rapport gaat uit van meerderheidsbeslissingen behalve bij nieuw beleid. Vitaal belang kan alleen worden ingeroepen via een zware procedure. De vraag is nu of er al besloten moet worden tot een intergouvernementele conferentie. Het lijkt beter dit te doen na het definitieve rapport.
Besloten wordt dat de delegatie het interimrapport positief zal waarderen en dat het comité t.a.v. de onderwerpen besluitvorming en EPS op de ingeslagen weg voortgaat.
Zie ook