Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding Europese Raad van 3 en 4 december 1984. e) Technologie.
De minister-president heeft verzocht om een meer specifieke voorbereiding van de Nederlandse inbreng in de ER m.b.t. de technologische achterstand van Europa t.o.v. Japan en de VS. EZ heeft hiervoor een concept-interventie opgesteld. Spr. vreest dat voorstellen in de richting van een grotere bescherming aan de buitengrenzen al te gretg door bepaalde lidstaten zullen worden overgenomen om het verder daarbij te laten. Daarom kan Nederland zich alleen op die weg begeven onder voorwaarde, dat eerst t.a.v. Europese normen en standaarden en versoepeling van het mededingingsbeleid voldoende vorderingen zijn gemaakt.
Bolkestein wil het probleem via GATT-procedures aanpakken. Indien zou worden aangekondigd dat ingevoerde producten moeten voldoen aan Europese normen, betekent dit een non-tarifaire belemmering en komt men in conflict met eigen regels.
Besloten wordt de concept-interventie over technologische achterstand van Europa zal worden aangemeld als agendapunt voor de Europese Raad.