Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03474
01-10-1984
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Eerste bijeenkomst ad hoc Comité voor institutionele vraagstukken (Comité Dooge), dd. 28 september 1984.
Tijdens deze bijeenkomst werd besloten het functioneren van de instellingen niet tot eerste prioriteit te maken. In eerste instantie zal het accent liggen op de terreinen van samenwerking. Van Eekelen stelde in de vergadering dat het Comité niet zozeer een nieuw verdrag moest willen uitwerken, maar dat het rapport opties zou moeten aangeven die de grondslag voor een regeringsconferentie zouden vormen. Het comité sloot zich aan bij de benadering van Fitzgerald, nl. door aandacht te gaan besteden aan de verdieping van de samenwerking, nieuw beleid en het functioneren van de instellingen. Dooge benadrukte dat het rapport niet opgeofferd zou worden aan de vereiste van unanimiteit. Aan een herhaling van de Genscher/Colombo-exercitie had men geen behoefte.
Zie ook