Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief Van Agt aan Commissievoorzitter Thorn over de toetreding van Spanje en Portugal.
Reactie op brief Thorn waarin deze vraagt welke problemen er bij Nederland inzake de uitbreiding leven.
De Nederlandse regering staat onverkort op het standpunt dat Spanje en Portugal dienen toe te treden opdat het positieve politieke besluit van 1978 binnen de meest gerede termijn gerealiseerd wordt. Dit neemt niet weg dat ook Nederland enkele institutionele problemen onderkent. Zo dient men zich af te vragen of de gewoonten en praktijken m.b.t. de besluitvorming niet moeten worden aangepast en dient men terug te keren naar de procedures vastgelegd in de Europese verdragen. Nederland blijft van mening dat meerderheidsbesluiten regel dienen te worden en beslissingen bij unanimiteit de uitzondering. Daarnaast moet vermindering van het aantal leden van de Commissie in overweging moeten worden genomen.
Met het oog op de uitbreiding van de eigen middelen van de Gemeenschap zullen financiƫle voorstellen ook voorzien in het streven naar sanering van communautair uitgavenbeleid.
T.a.v. de landbouw wenst Nederland te benadrukken dat met name voor groenten en fruit een zodanig regime wordt vastgesteld dat de integratie van Spanje en Portugal zich zo soepel mogelijk in een voldoende lange overgangsperiode zal kunnen voltrekken. Ook t.a.v. de realisering van een vrij verkeer van werknemers is de weg van geleidelijkheid noodzakelijk om te komen tot complete aansluiting van Spanje en Portugal op de gemeenschappelijke markt.
De Gemeenschap mag niet de weg inslaan van sterkere protectie, of afwentelen van moeilijkheden op derde landen, als oplossing van toetredingsproblemen.
Zie ook