Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03487
02-09-1980
Samenvatting
549. Speciale steun aan Portugal voorafgaande aan toetreding. Aanvulling op memo 531 van 27/8.
ad 1. Zowel de post giften als speciale leningen zouden gebudgetariseerd worden. Het Nederlandse aandeel in de bijdrage van 185 MUC is 7,44%, wat neerkomt op 37,16 mln gulden.
Ad 2. De Commissie spreekt van steun voor de periode t/m 1982, wellicht in de hoop dat de toetreding dan zijn beslag zal hebben. Het Nederlandse voorstel is bedoeld als eenmalige steun voor de gehele periode voor toetreding.
Ad 3) de precedentswerking w.b. Spanje is nihil.
Ad 4) Er zijn aanwijzingen dat de Commissie denkt aan een financieel instrument te gieten in een vorm waardoor de uitgaven als 'verplicht' aangemerkt kunnen worden zodat het Europees Parlement niet de kans krijgt nog wijzigingen te brengen in het toekomstige onderhandelingsresultaat.
Ad 5) Bij het interdepartementaal overleg over het Nederlandse voorstel is door alle betrokkenen een voorbehoud gemaakt t.a.v. de toerekening voor nader overleg tussen de betrokken bewindslieden.

Bijgevoegd: vragen DGES dd. 1/9.
Zie ook