Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03489
26-03-1982
Actoren
Memorandum
Samenvatting
13/82. Advies ICM inzake toetreding van Spanje en Portugal tot de EG.
Volgens DAZ is het advies niet besproken in de ICM zelf. De vertegenwoordigers van BuZa en Financiƫn waren daardoor niet in staat om hun standpunt nader uiteen te zetten. Daardoor zijn er van deze departementen geen nadere argumenten bekend, die de mening van de 'meerderheid' steunen. Tegen het advies, dat geschreven is vanuit het oogpunt van de huidige opvattingen over het minderhedenbeleid, nl. dat een restrictief toelatingsbeleid moet worden gevoerd, bestaat geen bezwaar. Het advies vraag slechts om deze doelstelling in de beschouwingen te betrekken bij de onderhandelingen over de toetreding van Spanje en Portugal.