Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
T3/162. Campagne Europese verkiezingen.
N.a.v de brieven van de Europese Beweging stelt DIE dat een eventuele subsidiƫring rechtstreeks in de ministerraad aan de orde moet worden gesteld. Het gaat om een relatief bescheiden bedrag. De argumentatie voor eventuele subsidiƫring lijkt bij uitstek een politieke te zijn. Om te voorkomen dat BuZa compensatie moet zoeken binnen de eigen begroting is het beter om een uitspraak van de ministerraad te hebben, die aangeeft dat op de totale Rijksbegroting ruimte voor deze subsidie moet worden gevonden. Belangrijkste argument zou moeten zijn dat het slagen van de Europese verkiezingen als democratisch element van het Europees integratieproces een zeer algemeen Nederlands belang is. Bovendien kunnen de verkiezingen als graadmeter voor het Nederlandse kabinetsbeleid worden beschouwd.
Vooruitlopend op een hopelijk positieve beslissing van de ministerraad zal een korte notitie worden opgesteld ter argumentering van de benodigde subsidiebedragen.