Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03497
12-09-1980
Actoren
codebericht
Samenvatting
Tijdens een bezoek op het Foreign Office bleek dat het beroep van DGES dat het VK de komende maanden enkele meer positieve communautaire daden moest stellen, niet onopgemerkt was gebleven. Inzake de visserij was minister Walker actief bezig om de weg naar een positieve oplossing vrij te maken. Ook over de politieke betekenis van een Britse deelnemening aan het EMS bestond bij de Britse regering geen twijfel, maar de monetaire en economische toestand in het VK staat een praktische invulling in de weg. Hannay van het FCO wees verder op de positieve opstelling van de Britten in de politieke samenwerking en naar de constructieve bijdrage aan het komende proces van herstructurering van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek en het gemeenschapsbudget.
Zie ook