Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03499
14-10-1981
Samenvatting
562. Britse lidmaatschap van de EEG.
In de CoCo, die op 1 sept de nota inzake de herstructurering van de EG-begroting besprak, is o.m. de vraag onder ogen gezien of tot iedere prijs getracht moet worden het VK binnen de EG te houden. De mogelijkheid van uittreding erd niet langer zonder meer als irreƫel verworpen. In dit memo worden de gevolgen van uittreding geanalyseerd en voor Nederland in het bijzonder. De slotconclusie is dat de nadelige gevolgen van uittreding zodanig zijn dat aanzienlijke inspanningen tot continuering van het Britse lidmaatschap gewenst lijken.