Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03500
21-05-1982
Samenvatting
VK Begrotingsconflict.
Van Britse zijde lijkt men nauwelijks besef te hebben van de omvang van de irritatie die bij de overige partners is gegroeid door de Britse wijze van optreden in nu al jaren voortslepend begrotingsconflict, met alle schade die daar voor de Gemeenschap in haar geheel is uit voortgevloeid. Dit begrotingsconflict monopoliseert sinds 1979 de gedachtenvorming in de gemeenschap en verlamt de besluitkracht. In feite staat de uitzonderingspositie van het VK sinds 1962 al op de agenda.
Wat bij dit alles steekt is niet dat het VK verzet aantekent tegen de positie als grootste of een na grootste nettobetaler, maar vooral de starre en meedogenloze manier waarop het VK zijn doeleinden heeft nagestreefd, met voorbijgaan van elke bredere consideratie en het feit dat het VK zelf heeft aanvaard dat de Gemeenschap als protofederale instelling beschikt over een eigen inkomstenbasis en een gemeenschappelijke financiële verantwoordelijkheid voor gezamenlijk genomen beslissingen, wat een van de fundamenten van de gehele communautaire structuur is.